Vad vet du om 1950-talet?

1950-talet var ett betydelsefullt decennium i världens historia. Det var en tid av efterkrigstidens välstånd, social förändring och tekniska framsteg. I USA var det en tid av oöverträffad ekonomisk tillväxt och i Europa var det en period av återuppbyggnad efter andra världskrigets förödelse. På Retroweb ska vi presentera en enklare översikt över 1950-talet och belysa några av de betydande händelserna, trenderna och kulturella fenomenen under eran.

Om du inte vet så mycket om 1950-talet så kommer du att veta mycket mer efter att ha läst detta så häng med!

Efterkrigstidens välstånd

Slutet av andra världskriget medförde en period av ekonomisk tillväxt och välstånd i USA. När kriget var över blev det ett förnyat fokus på konsumtion och konsumtionsvaror och folk hade mer pengar att spendera. På 1950-talet gick det bättre för medelklassen och många familjer hade råd med bostäder, bilar och annan lyx som tidigare varit utom räckhåll.

Denna ekonomiska boom drevs av statliga utgifter, såväl som ny teknik och industrier, såsom tv och bilar. Det här fortsatte in på 1960-talet och var något som kom att förändra hela västvärlden vad gäller konsumtion och levandsstandard.

Det kalla kriget

1950-talet var också en tid av spänningar mellan USA och Sovjetunionen. Detta är känt som det kalla kriget. De två supermakterna var engagerade i en kärnvapenkapplöpning och var och en försökte överträffa den andra i termer av militär makt. Rädslan för kärnvapenkrig var en ständig närvaro och människor byggde bombskydd och genomförde övningar i händelse av en attack. Koreakriget, som började 1950 och varade i tre år, var ett proxykrig mellan de två supermakterna, där USA stödde Sydkorea och Sovjetunionen stödde Nordkorea.

Kulturella fenomen

1950-talet var en tid av kulturell förändring och nya trender. Ett av erans mest betydelsefulla kulturfenomen var rock and roll musik. Artister som Elvis Presley, Chuck Berry och Little Richard tog denna nya form av musik till mainstream och den blev snabbt en symbol för uppror och ungdomskultur.

Tillsammans med rock and roll, såg 1950-talet uppkomsten av andra former av underhållning, såsom tv och filmer. De första TV-apparaterna började säljas 1950, och i slutet av årtiondet hade nästan 90 % av hushållen en TV. Hollywood upplevde också en period av tillväxt, med filmer som “Borta med vinden” och “Trollkarlen från Oz” som blev klassiker vi än idag tycker om att se.

 

Social förändring

1950-talet var också en tid av social förändring då människor började utmana samhällets traditionella roller och värderingar. Medborgarrättsrörelsen tog fart under detta decennium med aktivister som kämpade för lika rättigheter för afroamerikaner i USA. Högsta domstolens landmärkesbeslut i Brown v. Board of Education 1954 förklarade att segregation i offentliga skolor var grundlagsstridig och Montgomery Bus Boycott 1955-1956, ledd av Rosa Parks, var ett nyckelmoment i rörelsen.

På 1950-talet sågs också uppkomsten av den feministiska rörelsen då kvinnor började utmana de traditionella rollerna som fru och mor och kräva lika rättigheter och möjligheter. Detta skedde förstås också i Sverige där vi införde saker som dagis för att låta mammor jobba fulltid och göra karriär precis som pappor.

Ett decennium av förändring och tillväxt

Sammanfattningsvis var 1950-talet ett decennium av betydande förändringar och tillväxt. Efterkrigstidens välstånd i USA ledde till en ekonomisk boom och ny teknik och industrier växte fram. Spänningen mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget skapade en ständig rädsla för kärnvapenkrig. Kulturella fenomen som rock and roll musik, tv och filmer blev populära, medan sociala rörelser som Civil Rights Movement och den feministiska rörelsen utmanade traditionella roller och värderingar. Sammantaget var 1950-talet en omvälvande era i historien som banade väg för de kulturella och sociala förändringar som skulle följa under 1960, 1970 och 1980-talet.