Hur länge varade lågkonjunkturen på 1980-talet?

1980-talet var ett decennium av ekonomiska upp- och nedgångar i hela västvärlden med en lågkonjunktur som ägde rum mellan 1981 och 1982. Denna ekonomiska nedgång orsakades av en kombination av faktorer som hög inflation, höga räntor och minskade offentliga utgifter. Vi tar en titt på hur länge lågkonjunkturen under 1980-talet varade och vilka konsekvenser den fick.

Längden på 80-talets lågkonjunktur

80-talskonjunkturen började i juli 1981 och varade till november 1982 så den varade allt som allt i 16 månader. Det var den längsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget vid den tiden och den överträffade det tidigare rekordet under lågkonjunkturen 1973-1975.

Lågkonjunkturen präglades av en kraftig nedgång i ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och en betydande nedgång i industriproduktionen. Arbetslösheten ökade i hela västvärlden.

Konsekvenserna av 80-talets lågkonjunktur

80-talets lågkonjunktur hade långtgående effekter. Särskilt på den amerikanska ekonomin och samhället med flera återverkningar som fortsatte att märkas även efter att lågkonjunkturen hade upphört. Här är några av de betydande återverkningarna av lågkonjunkturen på 80-talet i USA såväl som i Sverige:

1. Jobbförluster: 80-talets lågkonjunktur ledde till en betydande förlust av jobb med många företag som lades ner eller bantades ner. Enligt Bureau of Labor Statistics förlorade den amerikanska ekonomin över 2 miljoner jobb under lågkonjunkturen. Tillverkningssektorn drabbades särskilt hårt då industrin förlorade över 700 000 jobb.

 

Inga pengar i plånboken!

2. Ökad fattigdom: Den ekonomiska nedgången ledde till ökade fattigdomsnivåer med många familjer som kämpade för att klara sig. Fattigdomsgraden steg från 11,7 procent 1980 till 15,2 procent 1983. Lågkonjunkturen ledde också till en ökning av hemlösheten med många familjer som förlorade sina hem på grund av att arbetstillfällen försvann och oförmåga att betala bolån. Detta hade inte samma effekt i Sverige där vi redan hade utformat sociala reformer så att människor kunde klara sig igenom svårare tider med stöd via bidrag.

3. Minskade konsumtionsutgifter: Lågkonjunkturen ledde till en minskning av konsumtionsutgifterna eftersom människor försökte spara pengar och skära ner på sina utgifter. Denna minskning av utgifterna hade en ringeffekt på ekonomin med företag som upplevde en nedgång i intäkter och vinster. Det tänker vi sällan på då vi ordnar med 80 tals fest!

4. Offentligt underskott: Lågkonjunkturen ledde till en betydande ökning av regeringens underskott, eftersom skatteintäkterna minskade, och statens utgifter för arbetslöshetsersättning och andra sociala program ökade. Detta underskott fick långsiktiga effekter på ekonomin eftersom det ledde till ökad statsskuld och inflation.

5. Ekonomisk politik: 80-talets lågkonjunktur i USA ledde till en förändring av den ekonomiska politiken, där Reagan-administrationen genomförde politik som syftade till att minska inflationen och främja ekonomisk tillväxt. Denna politik inkluderade avreglering, skattesänkningar och minskade statliga utgifter. Även om denna politik hjälpte till att föra ekonomin ur lågkonjunkturen så hade den också långsiktiga effekter på inkomstskillnader och sociala program.