Hur förändrades vår elkonsumtion under 2000-talet?

Nu är det förstås många hundra år kvar av 2000-talet men många kan säkert hålla med om att det hände en hel del omkring millenniumskiftet. Inte minst vad gäller vår elkonsumtion. Men precis hur har vår konsumtion av elektricitet förändrats under de cirka 25 år som vi har levt på 2000-talet. Det ska Retroweb utreda…

Det är viktigare än någonsin att hitta rätt elleverantör

Det finns många olika elleverantörer i Sverige vilket speglar det stora behovet av en bra eltjänst. Med tanke på hur mycket el du använder dagligen är det verkligen viktigt att välja rätt. Kanske viktigare än någonsin för numera tänker vi ju på så mycket mer än själva priset.

Du kan få hjälp genom att kolla en sajt elleverantör.net och det är ju något som är tidstypiskt för 2000-talet. Men även på den här typen av jämförande sajt där du får en lista med möjliga val så finns det några saker som alltid ska beakta. De är:

  • Pris: Jämför priser för att se vilken elleverantör som är kostnadseffektivast.
  • Erbjudanden: Många leverantörer erbjuder rabatterade priser eller bonusar om du tecknar ett avtal med dem. Fråga alltid om detta!
  • Kundservice: Se till att välja en leverantör med bra kundservice så att du alltid kan få hjälp ifall det uppstår problem. Du ska kunna komma i kontakt med telefon och email. Chatt är också ett plus.
  • Miljöpåverkan: Om du är miljömedveten kan det vara bra att välja en elleverantör som har låg miljöpåverkan. Kanske har du solpanel och då kan du eventuellt sälja el till samma bolag som förser dig med energin!

Idag vill vi ha hållbar el

Elkonsumtionsmönstren har förändrats avsevärt under 2000-talet. Inte bara på så vis att vi använder mycket mer för allt från vår radiostyrda hjälpa till pall och betalning av glass till våra 80 tals kläder med digitala effekter.

Vi kan också se att intresset för effektiva och hållbara energikällor bara ökar. Vi vill ha miljömärkt el. En stor förändring har varit den ökade användningen av förnybar energi, som sol- och vindkraft. Privatpersoner har ju börjat använda sig av solladdare för privat solenergi för apparater.

Här är en reklamfilm för att använda miljömärkt el:

I många länder har det skett en betydande ökning av användningen av förnybara energikällor för att generera el och denna trend förväntas fortsätta i framtiden. Det är något som får betydelse för hur vi väljer elbolag såväl som för hur mycket vår konsumtion av el kostar oss.

Vi har bättre apparater med energisnål drift

En annan viktig förändring har varit den utbredda användningen av energieffektiva tekniker och apparater. Många hushåll och företag har bytt ut äldre, mindre effektiva, apparater mot nyare modeller som drar mindre elektricitet.

Detta inkluderar antagandet av LED-belysning som förbrukar betydligt mindre energi än traditionella glödlampor. Just LED är något som även spar konsumenten pengar då denna typ av lampa inte behöver bytas ut ens efter ett års användande!

elsladdar
Var kommer elen i dina sladdar från?

Vi spar på elen som aldrig förr

Dessutom har vi fått en ökad medvetenhet om vikten av energibesparing. Det har en hel del med hållbarheten att göra men inte mindre med kostnaden för el att göra. När det blir så dyrt att leva på grund av alla maskiner som ska drivas med el så finner vi vägar att spara på energin.

Många människor har vidtagit åtgärder för att minska sin energiförbrukning som att:

  • Släcka lampor och elektronik när de inte används
  • Använda programmerbara termostater
  • Använda kollektivtrafik eller samåkning istället för att köra i en elbil ensam
  • Hitta vägar till bättre isolering för att spara på energin
  • Värma upp huset med gratis värme från jord, berg och luft med värmepump

Sammantaget har dessa förändringar i elkonsumtionsmönster lett till ett mer hållbart och effektivt energisystem som förväntas fortsätta att utvecklas under de kommande åren. Vi kan helt klart se en positiv trend även om vi alltför ofta suckar över elpriserna.